Luty 2023. Postawa egoistyczna

W pierwszym roku 9 letniej Wielkiej Nowenny Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu, chcemy przebłagać Pana Boga za wszystkie praktyki, które uderzają w sakrament małżeństwa i rodzinę.

Hasło roku: Starajcie się naprzód o królestwo Boże a wszystko będzie wam dodane Mt 6,3

Postawa egoistyczna

Każdy katolik, szczerze starający się osiągnąć Królestwo Boże, musi stanowczo upodabniać się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z każdej wady, która nas od tego podobieństwa oddala, musimy oczyszczać się na ziemi, żeby uniknąć konieczności oczyszczania się z niej w czyśćcu. Wiemy, że pierwszorzędną wadą główną (nie bez powodu wymienianą na początku Siedmiu grzechów głównych) jest pycha, a do jej zgniłych owoców, utrudniających zdobywanie Królestwa Bożego, należy egoizm, czyli nadmierna miłość do siebie. Egoizm w samej swojej istocie jest przekreśleniem podobieństwa do naszego Pana Jezusa Chrystusa i wypaczeniem możliwości osiągnięcia nieba. Wszak zdobycie Królestwa Bożego nie byłoby możliwe dla nikogo, gdyby nie ofiara jaką nasz Pan Jezus Chrystus złożył Swojemu Ojcu na krzyżu. Złożył ją całkowicie dobrowolnie, bezinteresownie, kierowany miłością do ludzi, których dzięki temu mógł odkupić. I ta ofiara, całkowicie wolna od egoizmu otworzyła nam możliwość zbawienia, możliwość skutecznego starania się o Królestwo Boże. 

Egoizm jest również wadą, która utrudnia, a nawet uniemożliwia życie rodzinne i małżeńskie gdy jest nadmiernie w kimś rozwinięty. Każdy człowiek, który przez wchodzenie w związek małżeński decyduje się na założenie rodziny, musi jednocześnie świadomie decydować się na przezwyciężanie egoizmu, który jest w nim zakorzeniony. Wymagają tego zadania, które czekają przyszłego męża i ojca oraz przyszłą żonę i matkę. Nie będzie dobrym mężem czy żoną ktoś, kto miłość do siebie przedkłada nad miłość do współmażonka i nie będzie dobrym rodzicem człowiek, który przez swój egoizm nie będzie potrafił poświęcać się dla dobra swoich dzieci. Poziom egoizmu u każdego może być różny, jednak im bardziej ktoś mu ulega, tym większe spustoszenie będzie  czynił w rodzinie którą tworzy. 

Stąd każdy mąż i każda żona, którzy pragną tworzyć rodzinę starającą się szczerze o zdobycie Królestwa Bożego, muszą zwalczać w sobie wszelkie zalążki egoizmu. I w tym dziele wzorem niech będzie dla nich nie tylko nasz Pan Jezus Chrystus ale cała Święta Rodzina, od której lepszego wzoru żadni małżonkowie znaleźć nie mogą. W marcu w sposób szczególny patrzymy na altruizm członków świętej rodziny: 19 marca przeżywamy Uroczystość Świętego Józefa, natomiast 25 marca Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspominając św. Józefa nie sposób nie zauważyć, że w swoich działaniach w ogóle nie kierował się miłością własną: na wieść o dziecku, które poczęła Maryja, chciał oddalić ją potajemnie, by jej nie zniesławić oraz zgodził się przyjąć i wychować Dziecko, które biologicznie nie było jego. Również Maryja potrafiła całkowicie zrezygnować z miłości własnej i kierowana miłością do Pana Boga całkowicie przyjęła Jego wolę. 

Tak więc każda rodzina starająca się o Królestwo Boże musi jednym ze swoich priorytetów uczynić zwalczanie najmniejszych oznak egoizmu, by w prawdziwie święty sposób służyć i pomagać sobie nawzajem, a nie być tymi, którzy myślą tylko o miłości własnej. Zaś najdoskonalszą do tego drogą będzie upodabnianie się do Pana Jezusa, Maryi i Józefa, świętej rodziny, prawdziwie wolnej od egoizmu. 

ks. Michał Dubas