Projekty

PIELGRZYMKA WYNAGRADZAJĄCA

A3-plakat-fatimska

I Pielgrzymka Wynagradzająca wyszła 15 maja 2021 roku
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach do Sanktuarium Krzyża św. w Mogile.

Rozpoczęła w ten sposób serię sześciu jednodniowych pielgrzymek odbywających się w jedną z sobót miesiąca od maja do października. Po drodze nawiedzamy kościoły, gdzie wystawiony jest Najświętszy Sakrament, modlimy się również przy przydrożnych kapliczkach.

Idziemy bez żadnych zewnętrznych oznak a część trasy pokonujemy w milczeniu jako element pokuty, ponieważ cisza jest najtrudniejszym rodzajem umartwienia. Czyny te podejmujemy wyłącznie dla samego Boga, który widzi w ukryciu.

PIELGRZYMKA WYNAGRADZAJĄCA TEPEYAC

TEPEYAC 2022

Pierwsza PW Tepeyac miała miejsce 12 grudnia 2021 roku, w 490 rocznicę powstania obrazu MB z Guadalupe.

Jest to seria trzech jednodniowych „Pielgrzymek Wynagradzających za grzechy przeciwko życiu”, które odbywają się co miesiąc od grudnia do lutego. Każda z nich jest odpowiedzią na trzykrotne wezwanie wypowiedziane w Fatimie: „Pokuta, pokuta, pokuta!”

Wychodzimy z Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów do Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie – Płaszowie.

 

Pielgrzymka ma charakter ukryty oraz ekspiacyjny, z tego powodu trasa w całości jest pokonywana w milczeniu.

ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA

ZA GRZECHY PRZECIWKO ŻYCIU

adoracja

Adoracja Wynagradzająca jest duchową kontynuacją pielgrzymki „Tepeyac”.

Inauguracja tego nabożeństwa miała miejsce w dniu świętości życia
25 marca 2022 roku w sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie – Płaszowie.

Jest to całodzienna, comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu odbywająca się 25 dnia każdego miesiąca w płaszowskim sanktuarium. Dzień ten został wybrany na pamiątkę Wcielenia Syna Bożego. Jeżeli wypada w niedzielę, adoracja przenoszona jest na poniedziałek. W grudniu modlimy się we wspomnienie Świętych Młodzianków, Męczenników z Betlejem. 

Nabożeństwo to polega na podjęciu choćby 15 minutowej adoracji w milczeniu (sacrum silentium) oraz wzbudzeniu przebłagalnej intencji. W tym dniu odbywa się również Msza Święta wynagradzająca. 

ZA KAPŁANÓW

kielich

Od marca 2022 roku, co miesiąc sprawowane są Msze w intencji świętości życia kapłanów.

Odbywają się one w sanktuarium MBBM w Krakowie – Płaszowie oraz Sanktuarium św Józefa oo. karmelitów, ul. Rakowicka 18, Kraków.

Najbliższa Eucharystia: 31 maj 2024, godz 7:30 – Sanktuarium św. Józefa.

Od lipca 2023 roku intencja ta jest włączana do Mszy Świętych odbywających się codziennie w Bazylice Matki Bożej Licheńskiej o godzinie 7:30 oraz 12:00.